Rechercher

Lëtzebuergesch

Léif Elteren,
Där hutt wéinstens ee Kand bei eis am Lycée Guillaume Kroll. Zënter datt mer gewuer gi sinn, datt d’Schoulen fir mindestens 2 Wochen komplett zou sinn, hu mer versicht, alles ze man fir de Schüler ze hëllefen, esou gutt wéi méiglech mam Schoulprogramm kënne weiderzefueren.
Ganz vill Enseignanten hu sech a kierzester Zäit missten ëmkucken, wéi se am beschten mat hiere Schüler kéinten kommunizéieren. Dat ass fir jiddereen eng Erausfuerderung, natiirlech och fir d’Elteren.

Léider gesäit et esou aus wéi wann trotz eisen Efforten verschidde Schüler dat net géife ganz sériö huelen – dovunner kann äert Kand, muss awer net betraff sinn.

Vu ronn 1400 Schüler déi mer e Freide gefrot hunn, sinn der effektiv ronn 10% déi uginn hunn, kee Computer oder Tablet ze hunn. Mee och fir déi Schüler ass gesuergt, d’Enseignanten kënnen do Aufgaben eraginn déi vun der Schoul kopéiert a mat der Post verschéckt ginn. Dat soll d’Ausnam sinn, well dës Manéier ze schaffen leider zimlech lues ass a mär net sécher sinn, op mer dëse Service weiderhi kënnen ubidden.

Huelt iech vläit Zäit a liest dozou Informatiounen op eisem Internetsite. Virun allem d’Informatiounen vu Freiden, dem 13. Mäerz sinn do wichteg, esou wéi d’Dokumenter op däer Säit.

All Schüler mat engem Handy kann am Prinzip de webuntis (iwwert d’App UNTIS MOBILE) kucken.

D’App Teams kann ee sech op den Handy lueden, se ass gratis an all Schüler huet do gratis Accès mat sénger @school.lu Emailadress.

Kuckt w.e.g. datt äert Kand esou gutt wéi méiglech déi Aufgaben mecht déi d’Léierpersonal him gëtt!

Merci am viraus fir är Ënnerstëtzung,
Mat frëndleche Gréiss,

Français

Chers parents,
Depuis que nous avons été informés que l’école fermera ses portes aux élèves pour au moins 2 semaines, la direction et les enseignants ont essayé de faire de leur mieux pour mettre en place des moyens afin que les élèves puissent continuer avec leurs programmes scolaires.
Beaucoup d’enseignants ont dans un laps de temps très court dû s’organiser pour trouver des moyens pour communiquer, de préférence par voie électronique, avec leurs élèves.

Nous avons eu le retour d’enseignants que certains élèves – pas forcément le vôtre – ne prennent pas au sérieux ces devoirs.

Nous avons rien que vendredi 13 mars réalisé un questionnaire qui indique que sur 1400 élèves, environ 10% ne disposent ni d’ordinateur ni de tablette. Mais ces élèves peuvent en principe soit recevoir des devoirs à domicile par la poste (les enseignants les font copier pour qu’ils soient expédiés). Ce moyen est assez inefficace, car lent et nous ne pouvons pas être sûrs que le service pourra être maintenu.

Prenez votre temps et lisez les informations sur notre site web , de préférence les messages du vendredi 13 mars, ainsi que les documents afférents.

Chaque élève dispose en principe d’un téléphone portable et peut accéder au livre de classe électronique (appli UNTIS MOBILE).

Les élèves ont aussi le moyen de télécharger l’appli Teams gratuitement sur son portable et de se connecter avec son adresse @school.lu.

Veillez s’il vous plait à ce que votre enfant fasse les devoirs y inscrits!

Merci d’avance pour votre soutien,
Meilleures salutations,

La direction du LGK